Apró lélekrészletek rímekbe szedve, személyes tapasztalások és megértések vers formába öntve. Egy részükhöz illusztrációként akril képeket festettem. Később a képekhez hozzáfestettem a verseket, és így született meg a „Festett Versek” című kiállítás anyaga, melyet a többi versemmel most két kötetbe szerkesztettem.

Az első kötet versei a hitről, a bennünk lakó fényről és a teremtő erőnk felfedezéséről szólnak.

Hallgass bele ITT!